رنگ سال 2011

رنگ سال 2011 از جانب سایت Pantone معرفی شد.

کمپانی Pantone یکی از معتبرترین کمپانی های آرایشی بهداشتی است که برای طراحی و دنیای مد استانداردهای رنگی تعیین می کند. این کمپانی اعلام کرد که رنگ سال 2011 ، رنگ امسال ترکیبی زیبا از قرمز و صورتی است و میتواند با کمرنگ و پررنگ شدن به قرمز و صورتی های زیبایی تبدیل شود.
کد این رنگ در استانداردهای مختلف به این صورت است :

fashion + home: 18-2120 TCX or 18-2120 TPX

fashion + home CMYK: C M Y K  : 4 75 24 0

PLUS SERIES: 205 U (closest match)

PLUS SERIES CMYK: C M Y K  : 0 86 16 0

RGB: R G B  : 203 101 134

Goe™ System: 26-2-4

Plastics: Q190-3-1