نتیجه قرعه کشی دریس

برنده خوش شانس مشخص شد

🎁نتیجه قرعه کشی دریس🎁

🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

اولین دوره از قرعه کشی دریس به اتمام رسید
این قرعه کشی که با حضور گرم برخی از عروس های عزیز برگزار شد
تعداد فرم های پر شده بسیار بود اما اکثر عزیزان به علت دوری مسافت یا بعضا مشغله و کار نتونستند
تشریف بیارن,اما با حضور نماینده های ایشان قرعه کشی رو انجام دادیم

و بخش هیجان انگیز برنامه

انتخاب برنده خوش شانس
👰
👑"لباس عروس رایگان"👑
بود که با انجام قرعه کشی
سرکار خانم 👏👏سودابه نعمتی👏👏
به عنوان برنده این دوره انتخاب شدندزمان گردش گردونه هیجان خاصی مزون رو فراگرفته بود


کیک 18 ساله شدن مزون دریس
عکس های دسته جمعی و فراموش نشدنی

در کنار یاران دریس وقت به خوشی گذشت
طعم شیرین 18 سالگی دریس و قرعه کشی در کنار همراهان بی نظیر بود
جای شما عزیزان خالی