مانکن غیر معمول در ویترین یک مغازه

گاهی اوقات با شنیدن برخی خبرها لازم است بیشتر به چیزهایی که می بینیم دقت کنیم

گاهی اوقات با شنیدن برخی خبرها لازم است بیشتر به چیزهایی که می بینیم دقت کنیم

شاید همگی به مانکن زنده در ویترین برخی فروشگاه های اروپایی واقف باشیم

اما خبر عجیب این بار این است

در ویترین یکی از فروشگاه های لباس عروس در چیهواهوا مکزیک مانکنی وجود دارد که یک مدل معمولی نیست.

بیش 80 سال است که این مانکن غیر معمول در ویترین این مغازه موجود بوده  و روزانه ده ها مشتری از سراسر جهان از آن بازدید می کنند

   
این مدل یک عروس به نام
 
پاسکو آلبتا  هست که سال ها پیش در مراسم عروسی اش توسط نیش یک رطیل کشته شد

این عروس که فرزند صاحب مغازه است مومیایی شده و بیش 80 سال است که به عنوان یک مانکن برای نمایش لباس عروس

 در ویترین مغازه پدرش مشتریان را متحیر ساخته است


تا کنون افسانه ها و داستان های زیادی در مورد این مانکن مومیایی گفته شده است