لباس عروس رنگی

مد بهار برای عروس های 2019 با لباس عروس رنگی

عروس های جدید مدام سنت های عروس های قدیم را تغییر میدهند و لباس عروس هم از این قضیه مستثنی نیست

بهار فصل در آغوش کشیدن و بازی کردن با رنگ هاست و همین فصل میتواند شروع تغییرات در سنت های پیشین لباس عروس باشد.

نیکوکی ویرتانسون مدیر خلاق narces میگوید: عروس های با اعتماد بنفس، جسورانه به صدای قلب خود میپیوندند و با وجود رسانه های اجتماعی گزینه های غیرمتعارف دیگر تعجب برانگیز نیستند و عروس ها میتوانند با یک رنگ متفاوت و یا یک پارچه جالب لباس عروسی کاملا منحصر به فرد داشته باشند. البته این یک رویداد بزرگ و باورنکردنی است و ممکن است به اندازه لباس عروس سفید که متعارف است در نظرها زیبا جلوه نکند اما خلاق است. لباس عروس رنگی پایدار است و میتوانید آن را دوباره و دوباره بپوشید.

هانا کافین بنیانگذار needle & thread میگوید: ما میخواهیم درخواست تجدید نظر جهانی را ارایه دهیم تا فرهنگ ها و سبک های مختلف لباس عروس گسترده تر ارایه شود. نباید سنت های پیشین شما را مجبور به پوشیدن لباس عروس های سفید و متعارف کند. از کلیشه ها و سنت ها فاصله بگیرید و اگر رنگ آبی یا قرمز و یا صورتی و... به شما می آید، لباس عروستان را هم میتوانید همان رنگ انتخاب کنید تا منحصر به شخصیت شما باشد.