مد امسال:طرح های روزنامه ای

لباسهایی با طرح های روزنامه طرفداران خاص خود را دارد


مد امسال: لباسهای روزنامه ای

هر سال طراحانی از سراسر دنیا با طرح های خلاقانه ایده های خود را به معرض نمایش میگذارند

امسال نیز طرحهای جالب لیاسهایی با طرح روزنامه در حال شکل گیری میباشد

 
 


این دسته از لباسها از جمله طرح های طراحان مطرح دنیا میباشند 


این طرح ها به زودی در ایران نیز قوت میگیرد


همانطور که اخیرا نمونه ای از انها مورد استفاده برخی از هنرمندان مشهور ما قرار گرفته اند.